Tietosuojaseloste

  • kuvamainos
    Kuulumme Tähtikuski Clubiin. Hyödynnä alueesi edut ilmaiseksi! Kysy lisää tai tutustu www.tahtikuski.fi
  • Jyrki Hannonen valittiin Vuoden moottoripyöräkouluttajaksi 2001. Opetus on parasta mahdollista!
  • Turvallisuus liikenteessä on taitavan ajajan tavaramerkki. Luotettavaa ajo-opetusta vuodesta 1958!
  • Hyvä ajotaito ja sen myötä sujuva tiellä liikkuminen ja oikea asenne ovat opetuksen pääkohtina. Meiltä löytyy myös inva-auto ja automaatti tarvittaessa.
  • Huippu opetusta rennolla fiiliksellä ja uudella ilmastoidulla kalustolla. Pimeänajon voit suorittaa nykyaikaisella simulaattorilla.

Tietosuojaseloste

Järvenpään Liikennekoulu suojaa asiakkaidensa yksityisyytta EU:n tietosuoja-asetuksen (voimassa 25.5.2018 alkaen) mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme kuinka käsittelemme asiakkailta kerättyjä tietoja.

Jotta asiakkaamme voi käyttää Järvenpään Liikennekoulun sivulla toimivaa ilmoittautumista ja yhteydenottolomaketta, on hänen hyväksyttävä nämä tietosuojaselosteen ehdot.

Rekisterinpitäjä

Järvenpään Liikennekoulu
Helsingintie 13, 04400 Järvenpää
Y-tunnus: 0666582-0
puh 09 2712 175

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saa lisätietoja jarvenpaa@liikennekoulu.fi

Nämä tiedot asiakkaasta kerätään
Mahdollisia kerättäviä tietoja ovat:

• Asiakkaan itsensä antamat tiedot

• Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi

• Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

• Henkilötunnus

• Mahdolliset jo olemassa olevan ajokortin tiedot

• Mahdollinen muu autokoulupalveluiden käyttöhistoria

• AM120 / A1 luokkaa suorittavan asiakkaan huoltajan / huoltajien suostumuslomake sisältäen

tunnistamistiedot. Yhteystiedot, ja henkilötunnus

• Maksutapa ja mahdollinen maksuaikataulu

• Laskun ym. muun materiaalin toimitustapa tai toimitusosoite

• Jos henkilötietojen keräämiseen on lakisääteinen velvoite, henkilötietojen käsittelyyn ei tarvita

rekisteröidyn suostumusta.

Tietojen päälähde on asiakas itse. Lisäksi voimme saada pakollisia lisätietoja ajokorttiprosessin liittyviltä

yhteistyökumppaneilta tai viranomaisilta.

Näihin tarkoituksiin käytämme asiakkaan henkilötietoja
Henkilötietoja käytetään:

• Pakollisiin viranomaisilmoituksiin

• Pakollisiin asiakasta koskevan palvelun tuottamisen aiheuttamaan tietojen käsittelyyn ja arkistointiin

• Asiakkuuden ylläpitämiseeen.

Säilytämme ja suojaamme asiakkaan henkilötietoja

Jokainen henkilötieto on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen

hävittämiseltä, luovuttamiselta, muuttamiselta, siirtämiseltä ja muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Järvenpään Liikennekoulu säilyttää asiakastietoja Suomessa ja käyttämämme palvelimet on suojattu

asianmukaisesti tietomurtojen varalta.

 

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät henkilöt

Asiakastietoihin on pääsy vain Järvenpään Liikennekoulun omilla työntekijöillä. Henkilökuntamme käyttää asiakkaiden tietoja turvallisesti ja vastuullisesti.

Jokainen yrityksessä toimiva henkilö, jolla on pääsy henkilö- ja asiakastietoihin,

käsittelee niitä ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittava aika, jotta voimme käyttää niitä tässä selosteessa mainituihin

käyttötarkoituksiin.

Lainsäädäntö asettaa osalle asiakastiedoista velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle:

- ajokortin suorittamiseen liittyvää dokumentointia on säilytettävä Trafin ohjeiden mukaisesti viisi

vuotta.

- Kirjanpitolaki määrittää pidempiä aikoja kirjanpitoaineistolle.

Asiakasta koskeva henkilötieto voidaan poistaa pyynnöstä ja tietoa ei enää käytetä tässä selosteessa

listattuihin tarkoituksiin jos poistopyyntö on mahdollinen lain vaatimusten kanssa.

 

Asiakkaan oikeudet

• Asiakas voi pyytää tulosteet kaikista Järvenpään Liikennekoulun tietojärjestelmistä löytyvistä henkilötiedoista

• Pyytää itseä koskevien henkilötietojen poistamista tai oikaisemista.

• Tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.

• Asiakkaalla on oikeus saada kuvaus henkilötietojen käsittelystä kirjallisesta, suullisesti tai sähköisesti.

• Asiakkaalla on oikeus saada tieto jos henkilötietoja käytetään muuhun tarkoitukseen kuin siihen,

johon henkilötiedot kerättiin.

Asiakas voi tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

Asiakkaan henkilötietojen luovutus muille tahoille

Luovutamme välttämättömiä tietoja vain välttämättömille yhteistyökumppaneille, pääsääntöisesti

viranomaisille, tällöin kyseessä on ajokorttiprosessin toteutuminen tai viranomaisten pyyntö.

 

Yhteydenotot

Järvenpään Liikennekoulu

jarvenpaa@liikennekoulu.fi

p. 09 2712175

© Järvenpään Liikennekoulu |
Helsingintie 13 | 04400 | Järvenpää | puh. 09-2712175